HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา

1 / 5
1 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5

ประกาศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง อัตราค่าภาระเรือขนส่งทางทะเลและเรือท่องเที่ยว ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธาน กพอ.ทร. และคณะ ตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. - ทร.) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2563


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563


พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563


น.อ. นรพัชร์ ทาอินทร์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฯ เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ ประจำปี 63


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ชลบุรี ณ อาคาร Ferry Terminal


การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ หาดนางรำ-นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษรรอง ผอ.กทส.ฐท.สส.ผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร.และ รองประธานการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ ในการเข้าสอบทานการควบคุมภายในของ ทพส.-ทร.


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. รับการเยี่ยมคำนับฯ จาก น.อ.Matthew A.Barker ผชท.ทร.สหรัฐ ฯ / กรุงเทพ ฯ พร้อมคณะ


กทส.ฐท.สส. เปิดการอบรบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางทะเล(VTMS) ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารเรือเฟอรี่


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ


งาน พิธีเปิด อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ


พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร.ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ณ รร.ซีพาราไดซ์


น.อ.วรัญ เกษร รองผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทนผอ.กทส.ให้การต้อนรับ เรือ ทร.สิงคโปร์ RSS ENDURANCE ณ ท่าเรือจุกเสม็ด


พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. สรุปผลการตรวจสอบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณพ พรรณเชษฐ์ ผอ.สงป.สปช.ทร. นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณและคณะ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่