HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ในวันที่ 17 ก.ย.63 พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล