HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


ประวัติหน่วยงาน

พ.ศ. 2508 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ ให้ความช่วยเหลือประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อใช้ในกิจการทางทหารตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร
31 ม.ค.2511 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดย นายลีโอนาร์ด อังเกอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และรัฐบาลไทยโดย ฯพลฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกระทำพิธีเปิดท่าเรือจุกเสม็ด
15 ม.ค.2519 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบท่าเรือจุกเสม็ด คืนให้กับรัฐบาลไทยโดยมี กองทัพเรือ เป็นหน่วยรับมอบและใช้ประโยชน์
28 ธ.ค.2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ กองทัพเรือ ส่งมอบท่าเรือจุกเสม็ดให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Easthern Seaboard)
23 เม.ย.2534 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมกับให้ส่งมอบท่าเรือพาณิชย์สัตหีบคืนให้กับ กองทัพเรือ และให้ย้ายไปทำการที่ ท่าเรือแหลมฉบัง แต่การย้ายในครั้งนี้มีผู้ประกอบการบางส่วนที่ใช้บริการ ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ในขณะนั้นไม่พร้อมจะย้ายไปดำเนินการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก กองทัพเรือ ในการให้ผู้ประกอบการใช้บริการที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบต่อไป
1 พ.ค.2534 กองทัพเรือ โดย การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบท่าเรือคืนจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมกับได้เริ่มดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์ต่อจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อในการดำเนินงานว่า “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ” หรือ ทพส.-ทร.