HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ หาดนางรำ-นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด วันที่ 20 สิงหาคม 2563
นาวาเอก วรัญ เกษร รอง และ นาวาเอก ไพฑูรณ์ ชีชะนะ รอง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CSR ในชื่อ "การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" และมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสให้กับหาดนางรำ - นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563