HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ