HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


        พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และคณะ เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ และบริเวณพื้นที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564