HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ติดต่อเรา


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถงหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ กำหนดให้มีการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในชื่อ “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ แบ่งปันน้ำใจ ความห่วงใย สู่ชุมชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หาดนางรำ – หาดนางรอง ร้านค้ากลางลาน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และ โรงเรียนบ้าน กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ กรุณาเป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหล เพื่อการบูรณาการและยกระดับแผนฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ Ms.Kate Bonner หัวหน้าสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานประกอบพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 50 ปี


ในพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. จัดกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 5 นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ


นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 21 นาย ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิฺ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ในจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. จัดกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 5 นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 15 นาย ร่วมฟังการบรรยายของจิตรอาสา 904 กองทัพเรือ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดอบรมสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จำนวน 40 นาย ในการเข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมฟังบรรยายสรุป ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการเข้ามาเยือนประเทศไทยของเรือ QI JIGUANG กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ศาลพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหาดนางรำ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในสังกัด การท่ารเือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรีหญิง (พรรคพิเศษ เหล่าสารบรรณ) จำนวน 1 นาย ณ ห้องโถงหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566


เมื่อวันที่​ 14 มีนาคม​ 2566 พลเรือตรี​ สมพงษ์​ ศรอากาศ​ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ​ -​ กองทัพเรือ​ นำกำลังพล ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ​ -​ กองทัพเรือ​ จำนวน​​ 24 นาย​ ร่วมศึกษาดูงานท่าเรือภายในประเทศ​ ณ​ ท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต​ จำกัด​ ท่าเรือ​ A5 บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด​ และท่าเรือ​ C0 บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล​ โร - โร​ จำกัด​ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน​และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานท่าเรือ​ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างท่าเรือภาครัฐและเอกชน


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานนอก ทร. ตัวแทนเรือและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมสิริพลา หาดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.00


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกขจัดคราบนำมันในเขตท่าจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 1/2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มกราคม 2566


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมุครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานคณะดูงาน ในการศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธาน การจัดอบรมสัมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก


เมื่อวันศุกร์ที่ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือพาณิชย์ - กองทัพเรือ


เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 กองแผนงาน ฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานนอกกองทัพเรือ ตัวแทนเรือ และบริษัทผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ พร้อมทั้งแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสุวิทย์ เทพรินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 2 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดพัทยา


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และคณะ


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ หัวหน้าคณะ และคณะบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น จำกัด


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมุครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตำแหน่ง นักบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CSR ในชื่อ "ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" และมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส COVID – 19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าหาดนางรำ - นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.


นาวาเอกมาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้ากองการท่า ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแนวคิดของนิสิตฝึกงาน" โดย นางสาวนิภาวรรณ วงค์นากลาง และ นางสาวอันดามัน ดีอ่อน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารท่าเรือเฟอร์รี่ ชั้น 3


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่หาดนางรำ – นางรอง ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณหาดนางรำ เวลา 13.30 น.


ประกาศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง อัตราค่าภาระเรือขนส่งทางทะเลและเรือท่องเที่ยว ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธาน กพอ.ทร. และคณะ ตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. - ทร.) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2563


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563


พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563


น.อ. นรพัชร์ ทาอินทร์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฯ เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ ประจำปี 63


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ชลบุรี ณ อาคาร Ferry Terminal


การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ หาดนางรำ-นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษรรอง ผอ.กทส.ฐท.สส.ผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร.และ รองประธานการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ ในการเข้าสอบทานการควบคุมภายในของ ทพส.-ทร.


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. รับการเยี่ยมคำนับฯ จาก น.อ.Matthew A.Barker ผชท.ทร.สหรัฐ ฯ / กรุงเทพ ฯ พร้อมคณะ


กทส.ฐท.สส. เปิดการอบรบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางทะเล(VTMS) ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารเรือเฟอรี่


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ


งาน พิธีเปิด อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ


พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร.ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ณ รร.ซีพาราไดซ์


น.อ.วรัญ เกษร รองผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทนผอ.กทส.ให้การต้อนรับ เรือ ทร.สิงคโปร์ RSS ENDURANCE ณ ท่าเรือจุกเสม็ด


พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. สรุปผลการตรวจสอบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณพ พรรณเชษฐ์ ผอ.สงป.สปช.ทร. นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณและคณะ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่