HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก สรยุทธ สิงห์คะนอง หัวหน้ากองการช่าง ฝ่ายปฏิบัติการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ชมการสาธิตและทดสอบการใช้จุลินทรย์ชีวภาพ ในการบำบัดน้ำเสียและขจัดคราบน้ำมันของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดชุดตรวจ กวดขันการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจรภายในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามนโยบายผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางสาวธรรญธร สุขดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อปิดการตรวจสอบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในห้วงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ฝึกขจัดคราบน้ำมันภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกและสังเกตการณ์


ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกขจัดคราบน้ำมันภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


>ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางสาวธรรญธร สุขดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท นเรศ วงศ์ตระกูล รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานอนุกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (ท่าเรือจุกเสม็ด) เพื่อทบทวนแผนงานโครงการและการสำรวจพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ชมพล ล้อมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ประชุมปิดการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ขอประชาสัมพันธ์ให้เช่าใช้บริการพื้นที่อาคารพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area)


ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยให้กำลังพลของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ดำเนินการฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ชุมพล ล้อมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กองทัพเรือ เปิดการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือให้การต้อนรับ นาวาเอก กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ ในการแถลงผลการสอบทานการควบคุมภายใน


>ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนรถดับเพลิงอาคารสูง (รถหอน้ำ) และ รถดับเพลิงอเนกประสงค์ รวมจำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนการฝึกประจำปี ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ


ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน (English for Organization) ตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน (English for Organization) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้าง เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกการรักษาความปลอดภัยภายในเขตท่าเรือ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ณ ห้องฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการกู้ชีพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567


ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ บริเวณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 14.00 น.


กองทัพเรือ ขอเชิญชมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 14.00 น. เชิญชม การแสดงยุทโธปกรณ์ทหารเยี่ยมชมเรือรบกองทัพเรือ การแสดง Fancy Drill จาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และรับแจกของขวัญรางวัลมากมาย


ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกขจัดคราบน้ำมันภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 1/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ เดินทางตรวจความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแผนแม่บทการรองรับการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2566 - 2570


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง การขายทอดตลาด ซากพัสดุ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง การขายทอดตลาด ซากพัสดุ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง การขายทอดตลาด ซากพัสดุ ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566


ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานทางทะเล เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จำนวน 100 นาย ณ อาคารเฟอร์รี่ เทอร์มินัล ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานนอก กองทัพเรือ ตัวแทนเรือและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และรับทราบนโยบายกองทัพเรือ พร้อมพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"


ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นาวาเอก อิศรา แข่งขัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 1/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เยี่ยมชมงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสวัสดิการ "สินค้าหลักร้อย วิวหลักล้าน" ตามนโยบายบริหารกองทัพเรือ 1 ใน 7 ด้าน ของ พลเรือเอก อดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ "จะดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ กำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ บริเวณอาคารพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area)


พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารออกกำลังกายฟิตเนสเซ็นเตอร์ กองเรือยุทธการ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566


วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ว่าที่ นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพล ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กองทัพเรือ หาดนางรำ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการบริหารกองทัพเรือ 1 ใน 7 ด้าน ของ พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ


ในห้วงเดือนตุลาคม 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 18 ตุลาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วงงานดูแลบ้านพักอาศัยข้าราชการการท่าเรือสัตหีบ ณ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบบ้านพักอาศัยของข้าราชการการท่าเรือสัตหีบ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


นวันที่ 12 ตุลาคม 2566 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพล การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ แถวหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีรายละเอียดในกิจกรรมดังนี้


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการแบ่งพื้นที่ในการพัฒาปรับภูมิทัศน์สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะในอำเภอสัตหีบ ที่ร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนและยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนและครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ โดยในวันที่ 20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลดำเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ


ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเรือ ทร.เกากลีใต้ ชื่อเรือ YANG MAN CHOON เข้าเยือนประเทศไทย จอดเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ว่าที่ นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การส่งเรือ ทร.เกากลีใต้ ชื่อเรือ YANG MAN CHOON เข้าเยือนประเทศไทย จอดเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีดำริให้ข้าราชการที่ย้ายบรรจุในตำเเหน่งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหัวหน้าแผนกต่างๆ ใน กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ารายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องโถงหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้องให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน


ในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นาวาเอก มาฆะพงศ์ ดาราพันธ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเรือ ทร.แคนาดา ชื่อเรือ HMCS OTTAWA เข้าเยือนประเทศไทย จอดเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.50 น. พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ลำดับที่) 33. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ลำดับที่) 620. นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ เป็น ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 สถานที่จักพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และบริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. พิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการและลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ที่ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธุ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถงหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ กำหนดให้มีการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในชื่อ “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ แบ่งปันน้ำใจ ความห่วงใย สู่ชุมชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หาดนางรำ – หาดนางรอง ร้านค้ากลางลาน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และ โรงเรียนบ้าน กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ กรุณาเป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีรั่วไหล เพื่อการบูรณาการและยกระดับแผนฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ Ms.Kate Bonner หัวหน้าสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานประกอบพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 50 ปี


ในพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. จัดกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 5 นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ


นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 21 นาย ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิฺ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ในจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. จัดกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 5 นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 15 นาย ร่วมฟังการบรรยายของจิตรอาสา 904 กองทัพเรือ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดอบรมสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จำนวน 40 นาย ในการเข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมฟังบรรยายสรุป ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการเข้ามาเยือนประเทศไทยของเรือ QI JIGUANG กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ศาลพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหาดนางรำ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในสังกัด การท่ารเือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรีหญิง (พรรคพิเศษ เหล่าสารบรรณ) จำนวน 1 นาย ณ ห้องโถงหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566


เมื่อวันที่​ 14 มีนาคม​ 2566 พลเรือตรี​ สมพงษ์​ ศรอากาศ​ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ​ -​ กองทัพเรือ​ นำกำลังพล ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ​ -​ กองทัพเรือ​ จำนวน​​ 24 นาย​ ร่วมศึกษาดูงานท่าเรือภายในประเทศ​ ณ​ ท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต​ จำกัด​ ท่าเรือ​ A5 บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด​ และท่าเรือ​ C0 บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล​ โร - โร​ จำกัด​ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน​และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานท่าเรือ​ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างท่าเรือภาครัฐและเอกชน


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานนอก ทร. ตัวแทนเรือและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมสิริพลา หาดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.00


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกขจัดคราบนำมันในเขตท่าจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 1/2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มกราคม 2566


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมุครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานคณะดูงาน ในการศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธาน การจัดอบรมสัมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก


เมื่อวันศุกร์ที่ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือพาณิชย์ - กองทัพเรือ


เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 กองแผนงาน ฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานนอกกองทัพเรือ ตัวแทนเรือ และบริษัทผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ พร้อมทั้งแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสุวิทย์ เทพรินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 2 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดพัทยา


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และคณะ


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ หัวหน้าคณะ และคณะบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น จำกัด


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมุครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตำแหน่ง นักบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CSR ในชื่อ "ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" และมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส COVID – 19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าหาดนางรำ - นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.


นาวาเอกมาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้ากองการท่า ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแนวคิดของนิสิตฝึกงาน" โดย นางสาวนิภาวรรณ วงค์นากลาง และ นางสาวอันดามัน ดีอ่อน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารท่าเรือเฟอร์รี่ ชั้น 3


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่หาดนางรำ – นางรอง ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณหาดนางรำ เวลา 13.30 น.


ประกาศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง อัตราค่าภาระเรือขนส่งทางทะเลและเรือท่องเที่ยว ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธาน กพอ.ทร. และคณะ ตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. - ทร.) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2563


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563


พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563


น.อ. นรพัชร์ ทาอินทร์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฯ เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ ประจำปี 63


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ชลบุรี ณ อาคาร Ferry Terminal


การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ หาดนางรำ-นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษรรอง ผอ.กทส.ฐท.สส.ผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร.และ รองประธานการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ ในการเข้าสอบทานการควบคุมภายในของ ทพส.-ทร.


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. รับการเยี่ยมคำนับฯ จาก น.อ.Matthew A.Barker ผชท.ทร.สหรัฐ ฯ / กรุงเทพ ฯ พร้อมคณะ


กทส.ฐท.สส. เปิดการอบรบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางทะเล(VTMS) ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารเรือเฟอรี่


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ


งาน พิธีเปิด อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ


พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร.ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ณ รร.ซีพาราไดซ์


น.อ.วรัญ เกษร รองผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทนผอ.กทส.ให้การต้อนรับ เรือ ทร.สิงคโปร์ RSS ENDURANCE ณ ท่าเรือจุกเสม็ด


พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. สรุปผลการตรวจสอบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณพ พรรณเชษฐ์ ผอ.สงป.สปช.ทร. นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณและคณะ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่