HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ติดต่อเรา


เมื่อวันที่​ 14 มีนาคม​ 2566 พลเรือตรี​ สมพงษ์​ ศรอากาศ​ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ​ -​ กองทัพเรือ​ นำกำลังพล ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ​ -​ กองทัพเรือ​ จำนวน​​ 24 นาย​ ร่วมศึกษาดูงานท่าเรือภายในประเทศ​ ณ​ ท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต​ จำกัด​ ท่าเรือ​ A5 บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด​ และท่าเรือ​ C0 บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล​ โร - โร​ จำกัด​ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน​และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานท่าเรือ​ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างท่าเรือภาครัฐและเอกชน


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานนอก ทร. ตัวแทนเรือและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมสิริพลา หาดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.00


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกขจัดคราบนำมันในเขตท่าจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 1/2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มกราคม 2566


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมุครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานคณะดูงาน ในการศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธาน การจัดอบรมสัมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก


เมื่อวันศุกร์ที่ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือพาณิชย์ - กองทัพเรือ


เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 กองแผนงาน ฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานนอกกองทัพเรือ ตัวแทนเรือ และบริษัทผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ พร้อมทั้งแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสุวิทย์ เทพรินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 2 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดพัทยา


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และคณะ


พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ หัวหน้าคณะ และคณะบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น จำกัด


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมุครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตำแหน่ง นักบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) บริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CSR ในชื่อ "ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" และมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส COVID – 19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าหาดนางรำ - นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.


นาวาเอกมาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้ากองการท่า ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแนวคิดของนิสิตฝึกงาน" โดย นางสาวนิภาวรรณ วงค์นากลาง และ นางสาวอันดามัน ดีอ่อน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารท่าเรือเฟอร์รี่ ชั้น 3


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่หาดนางรำ – นางรอง ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณหาดนางรำ เวลา 13.30 น.


ประกาศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง อัตราค่าภาระเรือขนส่งทางทะเลและเรือท่องเที่ยว ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ประกาศการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธาน กพอ.ทร. และคณะ ตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. - ทร.) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2563


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับ - ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนายการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่านใหม่) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563


พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563


น.อ. นรพัชร์ ทาอินทร์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฯ เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ ประจำปี 63


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.ชลบุรี ณ อาคาร Ferry Terminal


การท่าเรือสัตหีบ ห่วงใย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ หาดนางรำ-นางรอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และโรงเรียนบ้านจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษรรอง ผอ.กทส.ฐท.สส.ผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร.และ รองประธานการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ ในการเข้าสอบทานการควบคุมภายในของ ทพส.-ทร.


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. รับการเยี่ยมคำนับฯ จาก น.อ.Matthew A.Barker ผชท.ทร.สหรัฐ ฯ / กรุงเทพ ฯ พร้อมคณะ


กทส.ฐท.สส. เปิดการอบรบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางทะเล(VTMS) ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารเรือเฟอรี่


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ


งาน พิธีเปิด อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ


พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร.ผู้แทน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ณ รร.ซีพาราไดซ์


น.อ.วรัญ เกษร รองผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทนผอ.กทส.ให้การต้อนรับ เรือ ทร.สิงคโปร์ RSS ENDURANCE ณ ท่าเรือจุกเสม็ด


พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. สรุปผลการตรวจสอบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณพ พรรณเชษฐ์ ผอ.สงป.สปช.ทร. นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณและคณะ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. พร้อมข้าราชการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่