HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


ค่าบริการเครื่องมือยกขนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ


Download ค่าเช่ารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ รถยก
Download แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดอัตราค่าภาระของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562