HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่หาดนางรำ – นางรอง ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณหาดนางรำ เวลา 13.30 น.