HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เยี่ยมชมงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสวัสดิการ "สินค้าหลักร้อย วิวหลักล้าน" ตามนโยบายบริหารกองทัพเรือ 1 ใน 7 ด้าน ของ พลเรือเอก อดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ "จะดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ กำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ บริเวณอาคารพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area)