HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเรือ ทร.เกากลีใต้ ชื่อเรือ YANG MAN CHOON เข้าเยือนประเทศไทย จอดเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ว่าที่ นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การส่งเรือ ทร.เกากลีใต้ ชื่อเรือ YANG MAN CHOON เข้าเยือนประเทศไทย จอดเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ