HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นาวาเอก มาฆะพงศ์ ดาราพันธ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับเรือ ทร.แคนาดา ชื่อเรือ HMCS OTTAWA เข้าเยือนประเทศไทย จอดเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ                   ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การส่งเรือ ทร.แคนาดา ชื่อเรือ HMCS OTTAWA ออกจากท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ