HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ขอประชาสัมพันธ์ให้เช่าใช้บริการพื้นที่อาคารพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) หากผู้ประกอบการท่านใดมีความประสงค์ที่จะเช่าใช้บริการอาคารพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) สามารถติดต่อได้ที่ กองแผนงาน ฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ โทร 038 - 431608 ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ Facebook Fanpage : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ