HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท นเรศ วงศ์ตระกูล รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานอนุกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ (ท่าเรือจุกเสม็ด) เพื่อทบทวนแผนงานโครงการและการสำรวจพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”