HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ชมพล ล้อมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ประชุมปิดการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”