HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางสาวธรรญธร สุขดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”