HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในสังกัด การท่ารเือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรีหญิง (พรรคพิเศษ เหล่าสารบรรณ) จำนวน 1 นาย ณ ห้องโถงหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566