HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในห้วงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ฝึกขจัดคราบน้ำมันภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกและสังเกตการณ์ กำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ การติดต่อสื่อสาร การแจ้งเหตุ การประสานงาน การปฏิบัติกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นการรองรับการเกิดภัยพิบัติที่อาจากเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล และสามารถจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นการมุ่งเน้นสู่การเป็นท่าเรือที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"