HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกขจัดคราบน้ำมันภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยให้กำลังพลของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เข้ารับการฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ เป็นการฝึกองค์บุคคลให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ การติดต่อสื่อสาร การแจ้งเหตุ การประสานงาน การปฏิบัติกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลและสามารถจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นการมุ่งเน้นสู่การเป็นท่าเรือที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ" ดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"