HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกขจัดคราบน้ำมันภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 1/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยให้กำลังพลของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รับการฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด เป็นการฝึกองค์บุคคล ให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้เครื่องมือในการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหล การติดต่อสื่อสาร การแจ้งเหตุ การประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคเอกชนเมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว ลดผลกระทบสภาพแวดล้อมภายในเขตท่าเรือและพื้นที่ #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ" ดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"