HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนรถดับเพลิงอาคารสูง (รถหอน้ำ) และ รถดับเพลิงอเนกประสงค์ รวมจำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนการฝึกประจำปี ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”