HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ณ ห้องฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการกู้ชีพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ตามนโยบายการบริหารกองทัพเรือ 1 ใน 7 ด้าน ของ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ #กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่งคง” Fit for the future #การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”