HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในห้วงเดือนตุลาคม 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 18 ตุลาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วงงานดูแลบ้านพักอาศัยข้าราชการการท่าเรือสัตหีบ ณ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบบ้านพักอาศัยของข้าราชการการท่าเรือสัตหีบ ตามนโยบายการบริหารกองทัพเรือ 1 ใน 7 ด้าน ของ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ “จะดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการกำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ” การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ “เทิดทูนสถานบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่งคง” Fit for the future