HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการแบ่งพื้นที่ในการพัฒาปรับภูมิทัศน์สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะในอำเภอสัตหีบ ที่ร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนและยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนและครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ โดยในวันที่ 20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566 การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลดำเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ