HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ว่าที่ นาวาเอก ผรณเดช พัฒนาวิจารย์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพล ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กองทัพเรือ หาดนางรำ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการบริหารกองทัพเรือ 1 ใน 7 ด้าน ของ พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ "จะดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการกำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เทิดทูนสถานบัน ยึดมั่นระเบียบวินับ ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่งคง” Fit for the future