HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานทางทะเล เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จำนวน 100 นาย ณ อาคารเฟอร์รี่ เทอร์มินัล ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ" ดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"