HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ เดินทางตรวจความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแผนแม่บทการรองรับการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ณ ห้องประชุม การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ" ดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"