HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


               นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จำนวน 40 นาย ในการเข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พร้อมฟังบรรยายสรุป ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566