HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ชุมพล ล้อมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กองทัพเรือ เปิดการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”