HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการเข้ามาเยือนประเทศไทยของเรือ QI JIGUANG กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566