HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีดำริให้ข้าราชการที่ย้ายบรรจุในตำเเหน่งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหัวหน้าแผนกต่างๆ ใน กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ารายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องโถงหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้องให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
                       1. การปฏิบัติงาน "ทำงานเชิงรุก"
                       2. ภาษิตคำขวัญ คติพจน์ (MOTTO) "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"
                       3. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย "ขีดความสามารถ"