HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานประกอบพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 50 ปี ประกอบไปด้วยพิธีและกิจกรรมดังนี้

                   - เวลา 07.20 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีสักการะ พระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลพระรูป บริเวณหาดนางรำ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ                     - เวลา 07.45 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


                     - เวลา 08.20 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้โอวาทกับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
                     - เวลา 08.40 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ตัวแทนบริษัทและผู้ประกอบกิจการในพื้นที่การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566


                     - เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และแขกรับเชิญตัวแทนบริษัทและผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงลแก้ผู้เข้าร่วมทำบุญ พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 50 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ


                     - ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อนุมัติให้มีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน ภายในหน่วยขึ้นตรง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 5 ทีม ประกอบไปด้วย ทีมกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ทีมท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ทีมท่าเรือทุ่งโปรง การท่าเรือสัตหีบ ทีมท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ และทีมกองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ซึ่งผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ทีมรองชนะเลศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมกองบริการ การท่าเรือสัตหีบ