HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ศาลพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหาดนางรำ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566                       นาวาเอก ธงชัย  ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร" 19 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วย นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ แถวรับคำประกาศพระเกียรติคุณฯ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566