HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


               ด้วยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 15.00 โดยมี นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ นาวาเอก ธงชัย ถาวะพันธ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการอำนวยการจัดงาน ณ บริเวณท่าเทียนบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบในการจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานในกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ได้เตรียมการจัดกิจกรรมทางทหาร มาสาธิตและจัดการแสดงต่างๆดังนี้

              1. การเยี่ยมชมเรือหลวงบริเวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ด

              2. การแสดงอาวุธประกอบดนตรี ของนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรืยนชุมพลทหารเรือ

              3. การจัดแสดงรถลาดตะเวนหุ้มเกราะ V150 และรถทะเทินน้ำสะเทินบก AAV พร้อมอาวุธประจำรถ

              4. การจัดแสดงอาวุธปืนใหญ่

              5. การจัดแสดงดนตรี การแสดงบนเวที แจกของที่ระลึก/ของรางวัล ให้กับเด็ก ๆ ที่มารวมกิจกรรม