HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธาน การจัดอบรมสัมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(OSS)  ณ  รอยัลฮิลล์  กอล์ฟ  รีสอร์ท  แอนด์  สปา จังหวัดนครนายก วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอยการที่มาใช้บริการไห้ได้รับความสะดวกมากขึ้น