HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. พิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการและลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ที่ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ