HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 21 นาย ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิฺ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ