HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานนอก กองทัพเรือ ตัวแทนเรือและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และรับทราบนโยบายกองทัพเรือ พร้อมพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"