HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในชื่อ “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ แบ่งปันน้ำใจ ความห่วงใย สู่ชุมชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หาดนางรำ – หาดนางรอง ร้านค้ากลางลาน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และ โรงเรียนบ้าน กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

                   ในเวลา 09.00 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และมอบชุดสำหรับสวมใส่ในการประกอบอาหาร ให้ผู้ประกอบการร้านค้าหาดนางรำ ร้านค้าหาดนางรองและร้านค้ากลางลาน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ณ บริเวณกลางลานหาดนางรำ


                   ในเวลา 11.00 น. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เดินทางไปโรงเรียนบ้าน กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน อาหารว่าง และเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี