HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ กำหนดให้มีการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2566 โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด เป็นการฝึกองค์บุคคลให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำรถดับเพลิง การทำหน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในเขตท่าเรือ โดยการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออก ในเขตพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ