HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


ประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
ตำแหน่ง นักบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในวันละเวลาทำการ


Download เอกสารการสมัคร