HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


        ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสุวิทย์ เทพรินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 2 รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดพัทยา

        ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.20 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับนายชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา

        ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.40 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับนายอำนาจ อาดำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา